Over Bozidar Bonacic – mijzelf

In het begin was er hooggevoeligheid…
De geschiedenis van mijn eigen hooggevoeligheid begon al vroeg. Als fijnbesnaard jongetje van 4-5 jaar beleefde ik de wereld anders dan anderen. Ik voelde me thuis in de weilanden, bossen en plantenwereld.  In het bijzonder voelde ik de fijne nabijheid en samenzijn met bloemen en individuele planten. Hun wezen openbaarde zich en zij deelden dit innerlijk met mij Dit vermogen trok zich gedeeltelijk langzaam terug.
Maar de grote gevoeligheid en kwetsbaarheid bleven. Op de basisschool had ik het regelmatig moeilijk om
de drukte en sfeer in de klas te verdragen. Ik werd er door  overweldigd en doodmoe. Door een liefdevolle lerares voelde ik mij gezien en van haar mocht ik vaker thuis blijven. Om te overleven, begon ik me terugtrekken en aan te passen.

….   en dan

Later ervoer ik een grote innerlijke rijkdom, maar toch leed ik onder mijn anders zijn. Heel veel dingen kon ik niet aan. Ik werd steeds onzichtbaarder in mijn sociale leven.

Twee vragen achtervolgden mij: Waarom ben ik zo anders? Waarom neem ik  meer, fijner en dieper waar dan anderen?

Om psychisch gezond te blijven en me in mijn privé- en beroepsleven nog te kunnen ontwikkelen, moest ik naar antwoorden zoeken. Om mijzelf te begrijpen en te overleven zocht ik in psychologie, filosofie en spiritualiteit. Uiteindelijk volgde ik een reeks psychotherapeutische en spirituele opleidingen. Veel heb ik geleerd en getraind….   Toch was het leven zelf mijn grootste meester. Ik moest alles op mijzelf toepassen en uitproberen, ik moest leren meester te worden over mijn eigen leven. Ik moest het stuur in eigen hand nemen.

Na jaren zoeken en ervaringsgericht leren begon ik mijn hoog- evoeligheid te leren hanteren, om dat alles uiteindelijk in mijn therapeutische beroep in dienst te stellen.

Toen Elaine Aron de term “hooggevoeligheid” ontdekte en kwam met haar eerste boek: Hoog Sensitieve Personen, werd ik geraakt door de ondertitel: Hoe blijf je overeind als de wereld je overweldigt.
De gevonden antwoorden en zelfontwikkelde methodes uit mijn eigen psychospirituele ontwikkeling heb ik geïntegreerd met psycho therapeutische en coachende deskundigheid. Dat vormt nu de basis voor mijn diensten vanuit opgerichte Centrum voor hooggevoeligheid

Mijn deskundigheid

  1. Studie  pedagogiek, filosofie en Indologie aan Universiteit in Zagreb, Kroatie

  2. Maatschappelijk werk op Haagsche Hogeschool

  3. Antroposofische psychotherapie, psychosynthese en reeks van psychotherapeutische bijscholingen: focussen, lichaamsgerichte therapie (Externalisatie methode van E. Kubler-Ross), Voice-dialoge, biografische gespreken, schaduwwerk

  4. ZKM-coaching, IAT-coaching

  5. Spirituele healing volgens Daskalos

  6. oprichting van Core Praktijk, Den Haag
 

Centrum voor

Hooggevoeligheid

Van klacht naar kracht